10 July 2017

જીવન...જીવન ની તમે મઝા લેશો,
તો સબંધો તમારી મઝા લેશે...

સબંધો છોડીને પણ જોઈ લેજો,
ખુદા ખુદ આવી એનો સબંધ બાંધશે...

મરજીની આ આઝાદીથી, શું ઉખાડી લેશો,
અંતે તો આઝાદી જ, એના ગુલામ બનાવી લેશે...

કઈ કર્યા વગર, જીવન વ્યર્થ જ ગુજારી લેજો,
બાકી મતલબ ની શોધ જ, મતલબી બનાવી લેશે...

No comments:

Post a Comment